Rámcový popis navržené rekontrukce

Farní areál na Hosíně se skládá z pěti budov, velké zahrady a farního dvora. Zahrada a velká stodola budou rekonstruovány pro budoucí vzdělávací centrum. Stodola, tj. budova F, vyžaduje celkovou renovaci střechy a instalace nádrže a rozvodů na dešťovou vodu a přivedení inženýrských sítí do areálu. Poté vznikne multifunkční prostor s multimediální přednáškovým sálem.

Součástí budovy F je téže malá stodola. V současné době probíhá rekonstrukce – výměna krovu a výměna a izolace střechy. Kromě toho se vše připravuje na vestavbu sociálního zařízení. To bude sloužit multifunkčnímu prostoru a letnímu táboru, který je též součástí projektu. I to vyžaduje instalaci nádrže a rozvodů na dešťovou vodu a přivedení inženýrských sítí.

V bývalých stájích a maštalích budou realizovány menší přednáškové místnosti a ubytovací kapacity. I zde je potřebná celková výměna střechy, nádrž a rozvody na dešťovou vodu a přivedení inženýrských sítí.

Rekonstrukce hlavní budovy je v principu plánována jako poslední etapa, protože zde ještě žije správce areálu se svou rodinou. V mezidobí, po získání potřebných dotací, bude památkově chráněná střecha hlavní budovy postupně renovována.

Budova A

Budova-A
Prostor Počet (kapacita)
Byty 5
Lůžka 8
Přistýlky 4
Sál 1. patro 1 (30)
Sál 2. patro 1 (30)
Jídelna 2
Kuchyně 1
Kancelář 1
Sklad 3
WC / koupelna 6
Kancelář / studio 3

Budova B

Budova-B
Prostor Počet (kapacita)
Byty 5
Lůžka 30
Přistýlky 5
Jídelna 1
WC / koupelna 4

Budova C

Budova-C
Prostor Počet (kapacita)
Sál 1. patro 1 (100)
Jídelna 1
Kuchyně 1

Budova D

Budova-D
Prostor Počet (kapacita)
Byty 7
Lůžka 26
Noclehárna 40
WC / koupelna 4

Budova F

Budova-F
Prostor Počet (kapacita)
Sál 1. patro 1 (200)
Sál 2. patro 1 (20)
Sklad 1
WC / koupelna 1