Modlitbou

Potřebujeme v prvé řadě vaši modlitbu, neboť bez ní by neměla naše činnost žádný smysl. Jste součástí nějakého modlitebního společenství? Budeme rádi, když nás zahrnete do svých úmyslů. Díky nim se Mount Hosín stane místo prospěšné naši společnosti. Napište nám o této vaší podpoře na: spolek.most@bcb.cz a i my vás konkrétně zahrneme do našich modliteb.

Postem

pokud máte ve zvyku posílit Vaši modlitbu fyzickým postem nebo zřeknutím se něčeho, budeme rádi, když to učiníte na úmysl naší práce. Napište nám o tomto vašem záměru na: spolek.most@bcb.cz a i my vám napíšeme, v které konkrétní oblasti cítíme nejsilnější potřebu a konkrétně vás zahrneme do našich modliteb.

Obětí

jste nemocní, máte náročný život, jste staří či nemohoucí, rádi přijmeme Vaši oběť na náš úmysl. Věřte, že Vaše oběť má smysl. Napište nám o tomto vašem záměru na: spolek.most@bcb.cz a i my vám napíšeme, v které konkrétní oblasti cítíme nejsilnější potřebu a konkrétně vás zahrneme do našich modliteb.

Službou

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo, proto prosíme Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Napište nám, co je Vaše obdarování nebo jak byste nám chtěli pomoci (vaříte, přednášíte, sport, fyzická aktivita, práce, moderace, IT, jste kreativní, umělec, zpěv, vedení modlitby, přímluvná modlitba, apod.) Společně přijdeme na to, v čem bychom mohli spolupracovat.

Finančně

všechno stojí peníze a my věříme, že pokud děláme věci k větší cti a slávě Boží, on se oslaví na svém díle a zajistí prostředky. Často to dělá právě skrze nás lidi, aby posílil naši empatii, štědrost a solidaritu. A pak nám to zase vrací. „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ (2Kor 9, 8).
V současné době jsme pomocí americké biskupské konference USCCB, německého RENOVABIS a nemalých vlastních zdrojů mj. opravili a odvodnili 3 budovy, napojili areál na obecný vodovod a kanalizaci, modernizovali kotelnu a uskutečnili energetickou diferenciaci (plyn, dřevo), rozjeli řešení dešťovou vodu.

Již 8 let čekáme na pozitivní rozhodnutí Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, kterou bychom postupně opravili střewšní krytinu. Celkové náklady zbývající revitalizace činí 100 milionů Kč. Pán se stará.

Děkujeme za jakýkoliv příspěvek, jednorázový či pravidelný. Můžete ho převést na účet: 4671885389/0800, vs 2023. Můžete nám napsat a rádi vám vystavíme příslušné potvrzení o daru pro daňové účely.