Revitalizace farníhoareálu v Hosíně


Vznik příměstského ekologického
vzdělávacího centra pro školy a veřejnost

Jak mohu pomoci?

VideoMount Hosín


Tento značně zchátralý, ale rozlehlý příměstský statek ze 14. století v sobě skrývá velký potenciál daný mj. unikátní lokalitou v lidnaté spádové oblasti velkoměsta, v jedinečném genius loci samotného areálu a v jeho kulturním dědictví.

Modernívzdělávacícentrum


Dnes již nevyužívané zemědělské budovy dostanou novou funkční náplň v podobě multifunkčního vzdělávacího centra s využitím moderních multimediálních technologií.

  • duchovní centrum pro celistvý rozvoj člověka
  • ekologické vzdělávací centrum pro ZŠ, SŠ a VŠ
  • multimediální sály, učebny a výstavní plochy
  • ubytovací kapacity pro vzdělávací pobyty škol

Multifunkčnízahrada


Jako velkou přidanou hodnotu celého projektu lze považovat přilehlou rozsáhlou zahradu, která po patřičných úpravách přivede děti zpět z digitálního světa. Záměrem je vytvořit multifunkční zahradu rozdělenou do čtyř částí:

Přírodní zahrada – jako jedním z velkých témat permakultury
Interaktivní zahrada – navazující na programy vzdělávacího centra
Zázemí pro letní tábory – které umožní zvýšení účinku vzdělání způsobem školy hrou
Meditační zahrada – prostor pro odpočinek, relaxaci a rozjímání