Revitalizace farního areálu v Hosíně


Vznik příměstského ekologického vzdělávacího centra pro školy a veřejnost

Předběžná studie využitelnosti rámcově popisuje investiční záměr revitalizace původně zemědělského farního areálu na Hosíně a vznik příměstského ekologického vzdělávacího centra pro školy a širokou veřejnost. Smyslem projektu je modernizace a aktualizace funkční náplně areálu za účelem jeho smysluplného využití pro budoucí generace. Studie představuje projekt v základních parametrech, aby se potencionální investor mohl kvalifikovaně rozhodnout pro podporu projektu na základě relevantních dat. Přestože jde primárně o neziskový projekt, je nutné současný stav také ekonomicky posoudit v širším kontextu, zvážit situaci v oblasti nabídky a poptávky a konkurenceschopnost stávajících i budoucích aktivit, aby byl dlouhodobě udržitelný a po ekonomické stránce zdravý. Při zpracování analýzy trhu byly použity sekundární zdroje dat, které jsou veřejně dostupné a pro zpracování potřebných analýz zcela dostačující.