Revitalizace historickéhofarního areálu v Hosíně


Vznik příměstského Centra volného času, kultury a vzdělávání „Mount Hosín“ pro školy a veřejnost a hlavního odpočívadla pro cestovní ruch

Jak mohu pomoci?

Videosoučasného stavu


Tento značně zchátralý, ale rozlehlý příměstský statek ze 14. století v sobě skrývá velký potenciál daný mj. unikátní lokalitou v lidnaté spádové oblasti velkoměsta, v jedinečném genius loci samotného areálu a v jeho kulturním dědictví.

Moderní Centrumvolného času,kultury a vzdělávání


Dnes již nevyužívaný zemědělský areál dostane novou funkční náplň:

  • volnočasové a vzdělávací centrum pro MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ
  • multimediální sály, učebny a výstavní plochy
  • meditativní a interaktivní multifunkční zahrada
  • ubytovací kapacity pro studijní pobyty škol
  • hlavní odpočívadlo pro cestovní ruch
  • duchovní centrum pro celistvý rozvoj člověka

Multifunkčnízahrada


Jako velkou přidanou hodnotu celého projektu považujeme přilehlou rozsáhlou zahradu, která bude sloužit vícero cílovým skupinám najednou. Záměrem je vytvořit multifunkční zahradu rozdělenou do čtyř částí:

  • Přírodní zahrada
  • Interaktivní vzdělávací zahrada
  • Zázemí pro letní tábory a školy hrou
  • Meditační a odpočinková zahrada