Lokalita

Mount Hosín je bývalá zemědělská usedlost hosínské farnosti a nachází se uprostřed obce Hosín na okraji města České Budějovice. Umístěna na kopci, nabízí monumentální výhled na město. Tato zchátralá, ale rozsáhlá nemovitost z 18. století má velký potenciál pro svou výjimečnou polohu v lidnaté spádové oblasti města České Budějovice a pro svou centrální polohu v Jihočeském kraji. Kromě toho má jedinečný genius loci, který úzce souvisí s kulturním dědictvím. V souvislosti s cílem trvalé udržitelnosti je tento komplex považován za neobnovitelný zdroj, se kterým je třeba zacházet opatrně a šetrně.


Historický přehled

Plebánie Hosín byl postavena v roce 1367. Matriky existují od roku 1599. Nejstarším písemným svědectvím obce Hosín je zmínka o místním faráři Oldřichovi z roku 1330. Zdejší osídlení je však mnohem starší. Archeologické nálezy dokládají, že zde lidé žili již v době bronzové. V době osídlení tohoto kraje slovanským obyvatelstvem zde bylo postaveno opevněné osídlení, do kterého také patřil kostel svatých Petra a Pavla.
Hosín patřil k panství českých králů, jehož centrem byla Hluboká nad Vltavou. V roce 1623 se Hosín spolu s Hlubokou stal majetkem císařského generála Don Baltazar de Marradas. Marradové vlastnili panství Hluboká až do roku 1661, kdy je od nich koupil Jan Adolf Schwarzenberg. Statek zůstal ve vlastnictví této pro jižní Čechy významné rodiny až do roku 1947. Dlouhá schwarzenberská éra samozřejmě ovlivnila historii obce. Na konci 17. století založili Schwarzenbergové hosínské lovecké bratrství, nejstarší v České republice. Už v baroku byl kostel na Hosíně kompletně přestavěn. Na konci 19. století zahájila rodina Schwarzenbergů nákladnou rekonstrukci a vznikl monumentální novorománský chrám.
Slibný začátek poválečného vývoje obce byl v únoru 1948 přerušen. Postupné znárodnění soukromého vlastnictví včetně majetku církve a šlechty následovalo, a s tím ruku v ruce devastace kulturního dědictví. V devastovaném stavu byl po roce 1989 farní areál vrácen církvi.