Znovu zakusit modlitbu Růženec

14. - 16. 6. 2024

Tento víkend se budeme věnovat modltibě růžence. Růženec je především rozjímavá modlitba. Někomu připadá příliš mariánská, ale ona je vskutku velice christologická, tzn. směřuje ke Kristu, který je středem růžence, a tedy i  rozjímání, ve kterém uvažujeme o událostech z Ježíšova života. Pokud se chcete seznámit s modlitou růžence nebo si ji oživit, tak se přihlaste. Kromě růžence budeme spolu slavit mše svaté s výkladem, ponoříme se do adorace NSO a Písma, účatníme se modlitby breviáře a korunky, ale také strávíme příjemné chvíle při přípravě pokrmů, samotného stolování a večerní posezení. Je možné přespat nebo dojíždět. Přednášky budou zaměřené na 5 tajemství růžence.
Program a přihláška

Škola křesťanského života a evangelizace

13. - 15. 9. 2024

První víkendovka po letní Škole v Hájku u Prahy je otevřena všem. Jsi nadšení dospělý věřící (18+), kterému chybí inspirace v Církvi a touží po životě ve společenství a po prohloubení svého vztahu s Pánem a zkvalitnění své služby v Církvi, pak je Škola křesťanského života a evangelizace pro tebe. Pospěš si: je pouze 25 míst pro ubytované a celkem 35 míst.
Program a přihláška

Znovu zakusit modlitbu Otčenáš

18. - 20. 10. 2024

Tento víkend se budeme věnovat modltibě Páně. Je to základní křesťanská modlitba a modlíme se ji velice často. Papež František si v roce modlitby 2024 přál, abychom si z modlitby Otče náš učinili životní program. Zastavíme se spolu u hloubky této modlitby a navíc zažijeme  mše svaté s výkladem, ponoříme se do adorace NSO, růžence a Písma, účatníme se modlitby breviáře a korunky, ale také strávíme příjemné chvíle při přípravě pokrmů, samotného stolování a večerní posezení. Je možné přespat nebo dojíždět.
Program a přihláška

Znovu zakusit modlitbu Anděl Páně

15. - 17. 11. 2024

Tento víkend se budeme věnovat modltibě Anděl Páně. Naši předkové se ji modlili 3krát denně při tzv. klekání, když vyzváněli zvony kostelů. My se zaměříme hlavně na Mariino Fiat, „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova“.  Co tato slova mohou znamenat pro náš život, jak nás Panna Maria může inspirovat.  Kromě promluv na toto téma zažijeme  mše svaté s výkladem, ponoříme se do adorace NSO, růžence a Písma, účastníme se modlitby breviáře a korunky, ale také strávíme příjemné chvíle při přípravě pokrmů, samotného stolování a večerní posezení. Je možné přespat nebo dojíždět.
Program a přihláška

Znovu zakusit Desatero přikázání (1/3)

13. - 15. 12. 2024

Vstupujeme do Jubilejního roku 2025, které bude moci významně přispět k obnovení atmosféry naděje a důvěry jako znamení obnoveného a naléhavého znovuzrození. Bůh nám dal Desatero přikázání, abychom v tomto světě měli řád a mír. Tento víkend a následující v dalším roce, se budeme věnovat těmto posvátným směrnicím. Kromě promluv na první 3 přikázání desatera zažijeme  mše svaté s výkladem, ponoříme se do adorace NSO, růžence a Písma, účastníme se modlitby breviáře a korunky, ale také strávíme příjemné chvíle při přípravě pokrmů, samotného stolování a večerní posezení. Je možné přespat nebo dojíždět.
Program a přihláška