Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v přípravné fázi – tudíž není ke všem dílčím projektům k dispozici položkový rozpočet, ze kterého by bylo možné určit podstatné nákladové parametry jak samotné investice, tak provozu – předkládáme predikci rozpočtu. Tuto predikci navrhl architekt s projektantem na základě limitů stanovených na m3 jednotlivých typů budov dle jejich využití.

Náklady

Rozpočet
Č. Popis Cena bez 21 % DPH
1 Oprava střechy a krovu velké a male stodoly 200.000 EUR
2 Sociální zařízení - malá stodola 180.000 EUR
3 Multimediální sál - velká stodola 200.000 EUR
4 Přivedení sítí k velké a malé stodole 87.000 EUR
5 Vybudování učeben a ubytování (v sýpce a stájích vč. opravy střechy a krovu) 576.000 EUR
6 Revitalizace farní zahrady vč. letního tábora 305.000 EUR
7 Revitalizace dvora a vybudování propustných parkovacích míst 115.000 EUR
8 Ekologické nádrže na sběr dešťové vody s irigačním systémem 154.000 EUR
9 Realizace ekologického energetického řešení areálu 200.000 EUR
10 Renovace hostelu 100.000 EUR
11 Oprava střechy a krovu hlavní budovy Cena nebyla stanovena
Celkem 2.117.000 EUR

Žádosti o granty a dotace

Rozpočet
Č. Popis Cena bez 21 % DPH
1 Státní a krajské dotace (50%) a Renovabis (50%) 200.000 EUR
2 Dotace cestovního ruchu (60%), dary / půjčky (40%) 180.000 EUR
3 Státní subvence (50%) a Renovabis (50%) 200.000 EUR
4 Americká biskupská konference (přijato) 87.000 EUR
5 Norské fondy, dary a půjčky 576.000 EUR
6 EU fondy, dary a půjčky 305.000 EUR
7 EU fondy, Státní a krajské dotace, dary a půjčky 115.000 EUR
8 EU fondy, Státní a krajské dotace, dary a půjčky 154.000 EUR
9 EU fondy, Státní a krajské dotace, dary a půjčky 200.000 EUR
Celkem 2.117.000 EUR